Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1.Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για την Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE  ( εφεξής " Dine & Taste’", ‘’ Εταιρεία’’, "εμείς", "εμάς", "μας"), προτεραιότητα. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων  ( εφεξής ‘’Πολιτική Απορρήτου’’) της Εταιρείας ενημερώνει εσάς που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο www.stay-in-athens.gr ("Ιστότοπος’’ ή ‘’Ιστοσελίδα’’), ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά σας κάνετε χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο ή εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των Newsletters μας ή συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειές της Εταιρείας αναφορικά με τις Υπηρεσίες , ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) του Ιστοτόπου και της Εκδήλωσης Stay In Athens ή άλλως,(εφεξής «εσείς», «σας») :

- για το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για εσάς και,
-το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και,
-τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και ,
-τους αποδέκτες τους και το σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους,
-για τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα σας και,
-τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.  Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση events@toposophy.com. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι θα τη βρίσκετε πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας.

3. Η συνέχιση της πλοήγησή σας στον Ιστότοπο ή η χρήση των Υπηρεσιών μας ή/και η αγορά μέσω της Πλατφόρμας Πώλησης των Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων ή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με την παρούσα ή την τροποποίησή της, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή χρήση του Ιστοτόπου ή αγορά, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δικαιούστε δε να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας , ενώ διατηρείτε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναλύονται και περιγράφονται στην Ενότητα V παρακάτω.

ΙΙ.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία  Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE  εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Ευριπίδου αρ. 28,  ΑΦΜ 800957346, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, e-mail:events@toposophy.com. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενέργειας-Εκδήλωσης Stay in Athens όπως αυτή περιγράφεται στον Ιστότοπο ( ‘’Εκδήλωση’’), η οποία διενεργείται από την Εταιρεία με την παροχή των αναφερομένων στον Ιστότοπο Υπηρεσιών και για την οποία η Εταιρεία έχει αναθέσει την πώλησή τους στην Πλατφόρμα Πωλήσεων - Stay In Πάροχο eventora.com η οποία ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία κατά την πώληση των Υπηρεσιών - Εισιτηρίων.

2.Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης , e-mail : events@toposophy.com ή τηλ. +302130993704 που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωσή και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχoν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

ΙΙΙ.  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜENΩΝ

Ως προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά́ ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.

1. ΤΙ δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοτοπο ή στα Social Media της Stay In Athens, την αγορά Εισιτηρίων για την παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, τη συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθητικές της Stay In Athens όπως για παράδειγμα διαγωνισμούς, τη διάδραση στα Social Media (πχ. σχόλια, Likes κτλ.), την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter μας ή άλλως, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, ή από τρίτους ή τα οποία συλλέγουμε ή δημιουργούμε με ίδια μέσα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων μέσων).

Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

- Δεδομένα Ταυτότητας: (ονομα και επώνυμο) που χορηγείτε κατά την υποβολή της αγοράς σας για τα Εισιτήρια της Εκδήλωσης μέσω της πλατφόρμας πώλησης eventora.com  ή τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς κτλ.

- Δεδομένα Επικοινωνίας: (σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email) που χορηγείτε κατά την υποβολή της αγοράς σας για τα Εισιτήρια της Εκδήλωσης μέσω της πλατφόρμας πώλησης eventora.com , την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter  ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας, ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε διάφορες ενέργειες της Επιχείρησης μας (πχ διαγωνισμούς κτλ.).

- Δεδομένα οικονομικά: ( στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, διεύθυνση χρέωσης κτλ.) που χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της πλατφόρμας πώλησης eventora.com, ή  σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, που συνάγουμε από τις αγορές σας κτλ.. Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση, γίνονται σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον μέσω της πλατφόρμας κρατήσεων eventora.com.  O Iστότοπος σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζει, δεν χειρίζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτα σας.

- Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς: (είδος εισιτηρίων αγοράς, αξία συναλλαγών, χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής, στοιχεία που απαιτούνται σε περιπτώσεις αλλαγών ή επαναπίστωσης λογαριασμού κ.α.) που συλλέγονται σχετικά με την αγορά σας μέσω της πλατφόρμας πώλησης eventora.com.

- Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως Facebook, Instagram, Viber, Twitter): Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε σε μια Υπηρεσία του Ιστοτόπου μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε μια Υπηρεσία του Ιστοτόπου σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε μια Υπηρεσία του Ιστοτόπου με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

-.Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται ενδεικτικά από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου αλλά και σε πίνακες μηνυμάτων, ομάδες συζήτησης, ιστολόγια και άλλα δημόσια forum χρηστών. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν το εν λόγω περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία καθίσταται δημόσιες πληροφορίες. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

- Δεδομένα δραστηριότητας και λοιπά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε αυτοματοποιημένα. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτοματοποιημένα συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις (πληροφορίες σύνδεσης, πληροφορίες συσκευής, πληροφορίες δικτύου, πληροφορίες χρήσης, κ). Για παράδειγμα :

- Πληροφορίες Σύνδεσης : Καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης «ΙΡ» (Internet Protocol), τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα πρόσβασης, τις σελίδες που προβλήθηκαν, τον αριθμό των κλικ, και τη σελίδα που επισκεφτήκατε πριν περιηγηθείτε στις Υπηρεσίες μας.

- Πληροφορίες Συσκευής : Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου υλικού, του λειτουργικού συστήματος και της έκδοσης, των αποκλειστικών αναγνωριστικών της συσκευής και των πληροφοριών κινητού δικτύου.

- Πληροφορίες Δικτύου : Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυό σας, όπως πληροφορίες σε σχέση με τις συσκευές, τους κόμβους, τις ρυθμίσεις, τις ταχύτητες σύνδεσης και την απόδοση δικτύου και εφαρμογών.

- Πληροφορίες Χρήσης: Μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας και ορισμένα εργαλεία, όπως το ποιες σελίδες στον Ιστότοπο έχετε επισκεφθεί πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τα εργαλεία, τη διάρκεια και την ποιότητα της χρήσης, τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία ρύθμισης έργου και δεδομένα κέντρου.

Δεδομένα που Συλλέγονται από Cookies και άλλες Τεχνολογίες Καταγραφής. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons ) για τη βελτίωση της εμπειρίας σας, δίνοντας μας τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε το περιεχόμενό μας, βάσει των ενδιαφερόντων σας. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, το βίντεο και το υπόλοιπο περιεχόμενο που έχετε δει, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχετε υποβάλει και τις διαφημίσεις που έχετε δει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί Cookies ( Κεφάλαιο VI της παρούσας).

 

2. ΠΩΣ συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

2.1.Συλλέγουμε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

- Κατά την υποβολή της αγοράς σας για τα Εισιτήρια της Εκδήλωσης μέσω της πλατφόρμας πώλησης eventora.com η οποία είναι ο εκτελών της επεξεργασίας, χορηγείτε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο σας, το email σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) και τα στοιχεία πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα.). Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση, γίνονται σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον (SSL). H ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζει, δεν χειρίζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτα σας.

- Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (Newsletter), μας χορηγείτε το email σας.

- Κατά την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διεξάγει η Εταιρεία μας χορηγείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται ανά περίπτωση.

- Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τoυ Ιστοτόπου (Facebook, Instagram, κλπ.) και με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών , μας χορηγείτε προσωπικά σας στοιχεία όπως δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας, ή συναλλαγών, τα οποία και χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας.

2.2. Συλλέγουμε με ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ τα αναφερόμενα ανωτέρω(III 1.) δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

- Δεδομένα που Συλλέγονται από Cookies και άλλες Τεχνολογίες Καταγραφής. 

- Δεδομένα δραστηριότητας και λοιπά δεδομένα

 

2.3.Συλλέγουμε από τρίτους τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

- Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

- Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαμοιραστούν μαζί μας τρίτοι ανεξάρτητοι οργανισμοί όταν υφίσταται έννομη βάση επεξεργασίας και έχουν σχετικό δικαίωμα να το πράξουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλετε να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη σχετική Δήλωση Προστασίας Δεδομένων των τρίτων αυτών οργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης

- Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις

 

2.4     Προσωπικά Δεδομένα από πρόσωπα κάτω των 15 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 16 ετών ή μεγαλύτεροι. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 16 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 16 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας

2.5. Eυαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

 Δεν συλλέγουμε και ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο.

3. ΠΩΣ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το πρόσωπο σας είναι για να σας ενημερώσουμε και να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου καθώς και να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράσετε με αυτές τις υπηρεσίες και ιδία την αγορά των Εισιτηρίων της Εκδήλωσης. Η χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου μέσω της πλατφόρμας κράτησης eventora.com προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).Επίσης συλλέγουμε δεδομένα για :

– Να μετράμε, αναλύουμε και βελτιώνουμε τις εν λόγω Υπηρεσίες και λειτουργίες του Ιστοτόπου,

– Να παρέχουμε και να παραδίδουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες που ζητάτε, να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες συναλλαγών και πληρωμής και να σας αποστέλλουμε τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επιβεβαιώσεων και των τιμολογίων,

– Να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μέσω Υπηρεσιών της Εταιρείας (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου) παρέχοντας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον,

– Να επιλύουμε τεχνικά θέματα σχετικά με τις Υπηρεσίες, και να σας αποστέλλουμε τεχνικές προειδοποιήσεις, ανανεώσεις, ειδοποιήσεις ασφαλείας και μηνύματα υποστήριξης και διαδικασιών,

– Να απαντούμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας, και να παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών,

– Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών,

– Για την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής όπως μιας προτεινόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Για παράδειγμα, εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει και να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέρος ή στα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής,

– Να σας στέλνουμε (μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και τρίτους, και να παρέχουμε την ενημέρωση και την πληροφόρηση που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρει, και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και βάσει της τοποθεσίας σας με τη συγκατάθεσή σας ή όπου άλλως επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία,

– Να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες, και να προσφέρουμε διαφημίσεις, περιεχόμενο ή δυνατότητες που ταιριάζουν στα προφίλ ή τα ενδιαφέροντα του χρήστη,

– Να επεξεργαζόμαστε και να παραδίδουμε συμμετοχές και βραβεία διαγωνισμών,

– Να συνδέουμε ή να συνδυάζουμε με πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών σας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας,

-Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα,

- Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς.

4. ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Η Νομική Βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες:

Εκτέλεση Συμφωνίας με εσάς συμβαλλόμενο μέρος

- Για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αγορά κάποιου Εισιτηρίου προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν μη διαθεσιμότητα αυτού, για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στους όρους χρήσης μας ή στη Δήλωση Απορρήτου και τις λοιπές πολιτικές που υιοθετεί η Εταιρεία.

- Για να συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό ή κλήρωση στο πλαίσιο προωθητικών μας ενεργειών εφόσον αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής.

Έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών.

- Να διευθύνουμε και να προστατέψουμε την Εταιρεία και τον Ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων)

- Για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνοων δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού.

- Να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι χρήσιμες, εύχρηστες και ευχάριστες, περιλαμβανομένης της προσωποποιημένης επικοινωνίας μαζί σας κατά τον τρόπο που επιθυμείτε και έχετε δηλώσει, και προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και είναι προς όφελός σας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Να κατανοήσουμε καλύτερα τη βάση χρηστών μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προωθητικές μας ενέργειες.

- Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αγοραστικές σας συνήθειες έτσι ώστε να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και τις Υπηρεσίες μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του Ιστότοπου στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της Εκδήλωσης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

- Για λόγους έρευνας αγοράς, αξιολόγησης και ανάλυσης της γνώμης σας για τις Υπηρεσίες μας και την εμπορική μας πολιτική, τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών μας σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων.

- Για να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο, τα προϊόντα/υπηρεσίες, τις σχέσεις μας με τους χρήστες.

Όταν βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντα της Επιχείρησης ως νόμιμη βάση επεξεργασίας για τη συλλογή και τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ) οφείλουμε να αξιολογούμε κατά πόσον έναντι της επεξεργασίας αυτής υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχουμε λάβει υπόψιν μας τα ζητήματα αυτά και όπου θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεάζεται κάποιο από τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν στηριζόμαστε σε κάποια άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε

 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία υποχρεούται στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την τήρηση υποχρεώσεών της που απορρέουν από το νόμο

Αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας

Η ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση του email ή/και του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή σε εσάς άμεσης εμπορικής επικοινωνίας με τη μορφή Newsletter στα email σας , ή ενημερώσεων για τα νέα και τις προσφορές της Εταιρείας με μηνύματα SMS/ VIBER στο κινητό σας ή όπου αλλού τυγχάνει εφαρμογής.

Ειδικότερα :

Σκοπός Επεξεργασίας

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόν

Νομιμοποιητική Βάση Επεξεργασίας

Λήψη, Διαχείριση και Εκτέλεση της αγοράς σας για Εισιτήρια της Εκδήλωσης μέσω της πλατφόρας πώλησης eventora.com :

·           υποβολή αγοράς από τον συμμετέχοντα στην Εκδήλωση

·           καταχώρηση αγοράς

·           τιμολόγηση αγοράς

·           διαχείριση πληρωμών, τελών και χρεώσεων

·           επιβεβαίωση αγοράς στον συμμετέχοντα στην Εκδήλωση

·           Επικοινωνία με πελάτη για ενημερώσεις, ειδοποιήσεις αναφορικά με το Εισιτήριο

·           Ενεργοποίηση μηχανισμών για αποφυγή απάτης εναντίων σας ή εναντίων μας

Α) Δεδομένα Ταυτότητας

·           Όνομα

·           Επώνυμο

Β) Δεδομένα Επικοινωνίας,

·           τηλέφωνο

·           e-mail

Σε περίπτωση που η κλήση καταγράφεται θα ενημερώνεστε προηγουμένως με σχετικό ηχητικό μήνυμα.

Γ) Οικονομικά Δεδομένα:

Στοιχεία πληρωμής και κάρτας

Δ) Δεδομένα Συναλλαγής/ Αγοράς

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση της σύμβασης 

β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της

γ) έννομο συμφέρον

δ) συγκατάθεση σε ορισμένες επεξεργασίες δεδομένων που έχετε οικειοθελώς παραχωρήσει

 

Εξυπηρέτηση και διαχείριση του συμμετέχοντα κατά την χρήση του Ιστοτόπου, ή πριν ή μετά την αγορά που περιλαμβάνει:

·           Επικοινωνία από τον συμμετέχοντα στα μέσα επικοινωνίας της Επιχείρησης (συμβατικά μέσα, email ή τηλεφωνικό κέντρο, ή σε πολυμέσα επικοινωνίας π.χ. viber ή σε άλλο μέσο πχ Social Media)

·           Επικοινωνία από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντα στα στοιχεία που δίνει ο συμμετέχων.

·           Εξυπηρέτηση του συμμετέχοντα γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την εταιρεία, την πλατφόρμα κρατήσεων, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα Εισιτήριά του, ή τους διαγωνισμούς που εκάστοτε υλοποιεί, εγγυήσεις που τυχόν παρέχει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εκδήλωσης.

·           Παράπονα ή διευκρινίσεις

·           Άσκηση δικαιωμάτων

·           Εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του χρήστη στον Ιστότοπο

 

Η επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό περιλαμβάνει

A) τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που μας δίνετε εσείς κατά την υποβολή του αιτήματός σας, ήτοι

·           Δεδομένα Ταυτότητας

·           Δεδομένα Επικοινωνίας

·           Δεδομένα Αγοράς

·           Πληροφορίες που μας χορηγείτε σχετικές με το αίτημά σας

B) δεδομένα που αναπτύσσουμε εμείς για εσάς.

 

Σε περίπτωση που η κλήση καταγράφεται θα ενημερώνεστε προηγουμένως με σχετικό ηχητικό μήνυμα

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων πριν και μετά την αγορά, για ανταπόκριση μας σε ερωτήματά σας που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

β) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας που μας υποβάλλετε μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης των  χρηστών της και να παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί της καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους που είναι προς όφελος και του υποκειμένου και το οποίο ευλόγως αναμένεται από τα υποκείμενα.

Κάθε χρήστης δύναται να εναντιωθεί (opt-out) οποτεδήποτε από την πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία για τον σκοπό αυτό, δηλώνοντάς το προς το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών ή άλλως ή με επικοινωνία με την Εταιρεία σε όλα τα μέσα επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

γ) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην αγορά σας

δ) η συγκατάθεση του πελάτη για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό, όταν ζητάει ο ίδιος από την Εταιρεία να  επικοινωνήσει μαζί του.

 Διαφήμιση & Marketing

·           Αποστολή άμεσης εμπορικής επικοινωνίας μέσω email, sms, viber ή άλλων πολυμέσων, push notifications κτλ.

·           Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών πχ οργάνωση διαγωνισμών

·           Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τα παρεχόμενα προϊόντα- υπηρεσίες της Εκδήλωσης.

 

Για το σκοπό της διαφήμισης & marketing η Εταιρεία επεξεργάζεται:

Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Συναλλαγών/ Αγορών

Δεδομένα Cookies

ή/και συνδυασμό των ανωτέρω.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών της που χορηγήθηκαν σε εμάς στο πλαίσιο αγοράς Εισιτηρίων ή άλλης συναλλαγής για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας για συναφή προϊόντα ή σκοπούς.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής (unsubscribe) στο email ή σε κάθε περίπτωση επικοινωνώντας μαζί μας.

 

β)συγκατάθεση στις περιπτώσεις που μας χορηγείτε οικειοθελώς τα δεδομένα σας, που μας εξουσιοδοτείτε να σας αποστέλλουμε τα newsletter μέσω email, sms, viber και άλλων πολυμέσων, όταν αποδεχόμενοι τόσο τα ανάλογα Cookies όσο και την αποστολή σε email/ sms/viber

 Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις για:

·           Αδιάλειπτη λειτουργία του Ιστοτόπου

·           βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων

·           αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων

·           σύνταξη αναφορών και τήρησης δεδομένων

 

Τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούν έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, τα στοιχεία εγγραφής, δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. 

 Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

 

α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα

β) έννομο συμφέρον για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν  των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία.

 

Στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Ιστοτόπου που περιλαμβάνει:

·           Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών

·           Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση του e-shop

·           Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών του e-shop

·           Έρευνα και αξιολόγηση προς βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων

·           Αξιολόγηση για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ.

·           Υιοθέτηση νέων εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών.

·           Προώθηση της Επιχείρησης, των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

·           Διάθεση και εμπορία των προϊόντων μας και σε άλλες χώρες.

·           Διάθεση και εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

·           Διαφήμιση και προώθηση της Εταιρείας μας.

·           Βελτίωση των εμπειριών σας

·           Παράδοση συναφούς περιεχομένου

·           Έρευνες ποιότητας

Στατιστικές αναλύσεις

 

Όλα τα δεδομένα που θα συλλέξουμε στο πλαίσιο των προηγούμενων σκοπών επεξεργασίας (Δεδομένα Συναλλαγών, Cookies, Αγορών, Αποτελεσματικότητας Των Καμπανιών κ.α..) ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων. Επίσης, θα χρησιμοποιούνται και δεδομένα που συλλέγονται από τα αντίστοιχα cookies που επιτελούν τέτοιου είδους επεξεργασία.

 

 

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης

α) για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

β) για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά, για την ανάλυση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας του Ιστοτόπου, για το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών μας, για τις προτιμήσεις των χρηστών μας αναφορικά με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες, για τη βελτίωση της  επιχειρηματική μας απόδοσης για τη βελτίωση των συνεργασιών μας, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα, ελευθερίες και συμφέροντα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 

 

5. Σε ποιους ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ τα προσωπικά σας δεδομένα σας

5.1. Η Εταιρεία δύναται να κοινοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της Ενότητας ΙΙΙ.2 στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, της παροχής των Υπηρεσιών του και της καλύτερης εξυπηρέτησης σας, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες παρέχουν σε εμάς υποστήριξη, υπηρεσίες και αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που προσφέρουν.Ενδεικτικά , η Εταιρεία συνεργάζεται:

- Με Stay In Παρόχουςς Διαμονής (Ξενοδοχεία) τα οποία συμμετέχουν στην Εκδήλωση πωλώντας Εισιτήρια Διαμονής και οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στο ονοματεπώνυμό σας και στα στοιχεία επικοινωνίας σας

- Με Stay In Πάροχο Πλατφόρμα Πώλησης (eventora.com), ως εκτελών την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας , για την αγορά των Εισιτηρίων της Εκδήλωσης

- Με τρίτη εταιρεία η οποία, ως εκτελούσα την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, φιλοξενεί και διαχειρίζεται τον Ιστότοπό μας.

- Με εταιρείες διαφήμισης και marketing

- Με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και έρευνας

- Με Εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,

- Με λογιστές και δικηγόρους

- Με συνδεδεμένες εταιρείες υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων.

- Στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.

- στους συνεργάτες μας, στις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες και στις θυγατρικές τους, διανομείς, μεταπωλητές, κανάλια συνεργατών και/ή δικαιοδόχοι, όπου χρειάζεται, για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες τις οποίες ζητάτε ή για να υποστηρίξουμε την προωθητική μας δραστηριότητα ή στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

- με άλλους χρήστες κατ’επιλογήν σας ή μέσω λειτουργικότητας διαθέσιμης στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σας σε διαδραστικές περιοχές των Υπηρεσιών.

- σε δικαστήρια, σε δικαιοδοτικές αρχές, και άλλα κυβερνητικά όργανα εάν απαιτείται να πράξουμε κάτι τέτοιο εκ του νόμου ή από νομικές διαδικασίες ή εάν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη για την αποφυγή σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας.

- Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε απ’ευθείας εμπορική προώθηση από εμάς και τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας για το σκοπό αυτό.

- σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας.

 

5.2. Σύνδεσμοι προς Άλλες Ιστοσελίδες

Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση και την ενημέρωσή σας. Αυτές οι άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Οι ιστοσελίδες προς τις οποίες παρέχουμε συνδέσμους μπορεί να έχουν δικές τους προειδοποιήσεις ιδιωτικότητας και όρους χρήσης, τους οποίους σας παροτρύνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία μέσω συνδέσμου. Στο βαθμό που οι ιστοσελίδες ή υπηρεσίες που επισκέπτεστε μέσω συνδέσμου δεν σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’αυτές.

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ των προσωπικών σας δεδομένων σε ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες. 

 

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.Η Επιχείρηση μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων. Eίναι επίσης δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο  λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

2. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα των κρατήσεών σας μέχρι την ολοκλήρωση του Stay In Athens. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρεία θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

 

V. TΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις,

β) Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα ή μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα κρατάμε σχετικά με εσάς.

γ) Δικαίωμα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας : σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε σχετικά με εσάς ή να εναντιωθείτε (δικαίωμα εναντίωσης)  σε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.

δ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε ένα τρίτο μέρος.

ε) Όπου χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συναίνεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέστε τη συναίνεση αυτή οποτεδήποτε υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου νόμου.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε κάποιο παράπονο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της Ενότητας ΙΙ. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 VI.ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας stay-in-athens.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) σέβεται την ιδιωτικότητά σας και προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα στοιχεία σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπειρίας χρήσης της. Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σου ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σου, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις ηλεκτρονικές σας αγορές.

1.Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) που περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την χρήση του stay-in-athens.gr πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για εσάς. Είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών  και το οποίο αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας ή στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Το cookie μπορεί να περιέχει πληροφορίες, όπως το ID χρήστη ή τις προτιμήσεις, τις οποίες η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για να εξατομικεύσει το περιεχόμενο, να καταγράφει τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί ή για να αποθηκεύσει τον κωδικό σας ώστε να μην χρειάζεται να τον εισάγετε κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε την συσκευή σας και να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες που κάνουν την πλοήγησή σας πιο εύκολη,Τα cookies σας βοηθούν ώστε να διατηρήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και μας βοηθούν να διαμορφώσουμε την Ιστοσελίδα μας σύμφωνα με αυτές.Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σου.

2.Χρήση Cookies 

Χρησιμοποιούμε Cookies, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από την χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για να λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και για να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους μας επισκέπτες την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη online εμπειρία,  ενδεικτικά ώστε η τοποθεσία μας να λειτουργεί σωστά, να εξατομικεύουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλύουμε την κυκλοφορία μας. Επίσης, κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας μας στους συνεργάτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεων και ανάλυσης.  Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies:

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα stay-in-athens.gr , όπως π.χ. ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες.Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς και μάρκετινγκ.

Όνομα Cookie

Περιγραφή Cookie

Πάροχος

Λήξη Cookie

_ga

ID used to identify users

Google Analytics

-26631258 Λεπτά

_gid

ID used to identify users for 24 hours after last activity

Google Analytics

-26632307 Λεπτά

_dc_gtm_

Used to monitor number of Google Analytics server requests

Google Analytics

-26627065 Λεπτά

 

Cookies Διαφήμισης

Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας.Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή/και προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψή σας σε μια ιστοσελίδα.

Όνομα Cookie

Περιγραφή Cookie

Πάροχος

Λήξη Cookie

_fbp

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

Facebook

-26632179 Λεπτά

fr

Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising.

Facebook

Session

 

Aπαραίτητα Cookies 

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας μπορεί να μην λειτουργούν σε σε αυτήν την περίπτωση.

Όνομα Cookie

Περιγραφή Cookie

Πάροχος

Λήξη Cookie

__RequestVerificationToken

This is an anti-forgery cookie set by web applications built using ASP.NET MVC technologies. It is designed to stop unauthorised posting of content to a website, known as Cross-Site Request Forgery.

Microsoft

Session

 

3.Πως μπορεί κάποιος να απενεργοποιήσει ή να αποτρέψει την χρήση cookies στην Ιστοσελίδα;

Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, δίνοντάς σας την δυνατότητα να επιλέξετε ποια είδη cookies συναινείτε να χρησιμοποιηθούν.  Μπορούμε να συνάγουμε τη συγκατάθεσή σας από την σημείωση σε ένα τετραγωνίδιο και την επιλογή του «Αποδοχή Όλων» (ή σε αντίστοιχο πλήκτρο) ή από το γεγονός ότι συνεχίζετε να περιηγείστε στην Ιστοσελίδα, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται μία σαφής και ορατή προειδοποίηση στην Ιστοσελίδα ότι χρησιμοποιούμε cookies. Εάν συμφωνείτε, θα τοποθετήσουμε ένα cookie συγκατάθεσης στη συσκευή σας. Εάν διαφωνείτε, θα τοποθετήσουμε ένα cookie εξαίρεσης. Αυτά θα μας βοηθήσουν να θυμόμαστε την επιλογή σας και να αποφεύγουμε να σας ρωτήσουμε ξανά στο μέλλον. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας καθώς και διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στον browser. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser. Μπορείτε επίσης, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να δέχεστε μήνυμα κάθε φορά που εγκαθίσταται ένα cookie στον υπολογιστή σας ή για να απαγορεύετε συνολικά την εγκατάστασή τους. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της Ιστοσελίδας και ορισμένες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς βασίζουν την λειτουργία τους στα cookies. Ορισμένες λειτουργίες και/ή υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς εάν απορρίψετε συνολικά τα cookies. 

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε cookies στην Ιστοσελίδα  ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες οδηγίες. Όλα τα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να περιορίσετε τη συμπεριφορά των cookies ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις ή τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης. Τα βήματα για να γίνει αυτό είναι διαφορετικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο μενού Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας ή μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org. Σημειώστε, ωστόσο, ότι χωρίς τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως όλες τις δυνατότητες της Ιστοσελίδας μας.

Οδηγίες για απενεργοποίηση και διαγραφή σε προγράμματα περιήγησης, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835

Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari //support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677