Όροι χρήσης

Tελευταία Αναθεώρηση την 19.07.2021

1. ΓENIKA 

1.1. Καλώς ορίσατε στον διαδικτυακό τόπο www.stay-in-athens.gr ("Ιστότοπο").  H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία  Dine & Taste Restaurant Marketing & Food Festivals IKE  (" Dine & Taste’", ‘’ Εταιρεία’’, "εμείς", "εμάς", "μας"), εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Ευριπίδου αρ. 28 στην Ελλάδα παρέχει τις υπηρεσίες της αναφορικά με την Εκδήλωση Stay in Athens όπως αυτή περιγράφεται στον Ιστότοπο ( ‘’Εκδήλωση’’), οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω τρίτων συνεργατών της - ‘’Stay In Παρόχων’’) online. Οι συνεργάτες Stay In Πάροχοι της Εταιρείας είναι ενδεικτικά τα Ξενοδοχεία και η πλατφόρμα πωλήσεων (eventora.com). Οι παρόντες  Όροι και Προϋποθέσεις (οι "Όροι") μαζί με την Πολιτική Απορρήτου  και την Πολιτική Cookies, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα και ισχύουν, διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου, της τεχνολογίας  της Dine & Taste και των παρεχόμενων στον Ιστότοπο υπηρεσιών (ενδ. Διαμονής σε Ξενοδοχεία, συμμετοχής σε Εμπειρίες )  για την Εκδήλωση (οι "Υπηρεσίες") και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, (εφεξής ο “χρήστης”,  o “επισκέπτης’’ ο ¨καταναλωτής” , «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στον Ιστότοπο,  κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Κράτηση, Newsletters). Με την πρόσβαση/πλοήγηση στον Ιστότοπο ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ.αγοράζοντας Εισιτήριο), αναγνωρίζετε, βεβαιώνετε και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει , κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου) οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου και σας δεσμεύουν σε κάθε επίσκεψή σας στον Ιστότοπο και οι οποίοι συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Dine & Taste ( ‘’Συμφωνία).

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους.  Εάν δεν αποδέχεστε και δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies μας, δεν έχετε δικαίωμα πλοήγησης, πρόσβασης, χρήσης του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών ( ενδ. να προβείτε σε αγορές εισιτηρίων) και ούτως οφείλετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο   και να διακόψετε την άμεση χρήση των Υπηρεσιών της. Η χρήση των Υπηρεσιών εξαρτάται ρητά από τη συγκατάθεσή σας για όλους τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας, με την εξαίρεση όλων των άλλων όρων.

Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας , είτε τηλεφωνικώς στο +302102419654-5 είτε με e-mail  στο events@toposophy.com πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στον Ιστότοπο. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Ιστότοπου  ή ορισμένων Υπηρεσιών ή την εμπορία ορισμένων εισιτηρίων.

Διευκρινίζεται ότι ο Ιστότοπος, το περιεχόμενο και η δομή αυτού , καθώς και οι Υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την  Εταιρεία και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική (B2C) χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Στον Ιστότοπο προβάλλονται Υπηρεσίες της Εκδήλωσης  (π.χ υπηρεσίες διαμονής), οι οποίες παρέχονται από τρίτους συνεργάτες της Εταιρείας, τους Stay In Παρόχους - Ξενοδοχεία και οι οποίες (ενν.Υπηρεσίες) διατίθενται προς πώληση μέσω του  Stay In Παρόχου- Πλατφόρμα Πωλήσεων .  Η σχέση που έχουμε με τους Stay In Παρόχους (ενδ. Ξενοδοχεία, Πλατφόρμα Πωλήσεων) διέπεται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζουν την εμπορική σχέση (B2C) που έχουμε με τους εν λόγω Stay In Παρόχους. Κάθε Stay In Πάροχος ενεργεί με επαγγελματισμό έναντι της Εταιρείας όταν διαθέτει το προϊόν ή/και την υπηρεσία του στην ή μέσω της Εταιρείας ή όταν διαθέτει τις Υπηρεσίες της Εταιρείας(τόσο στη σχέση του από επιχειρηματία σε επιχειρηματία (B2B) όσο και στη σχέση του από επιχειρηματία σε πελάτη (B2C)). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι Stay In Πάροχοι μπορεί να έχουν, να εφαρμόζουν ή/και να απαιτούν την αποδοχή, τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και πολιτικές απορρήτου αναφορικά με τη χρήση, την πρόσβαση και την κατανάλωση των Υπηρεσιών ή/και των υπηρεσιών τους.

1.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς, στο σύνολό τους ή εν μέρει, α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, β) την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Ιστότοπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, οποιαδήποτε στιγμή,  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στους Όρους, θα καταχωρήσουμε τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα υποδείξουμε στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας την ημερομηνία κατά την οποία οι όροι αυτοί έχουν αναθεωρηθεί για τελευταία φορά και / ή θα σας ειδοποιήσουμε με εύλογα μέσα και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στον Ιστότοπο μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

 

1.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ιδιωτική σας ζωή είναι σημαντική για εμάς. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)  καθώς περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο χρήσης αυτών και την νομική βάση για την επεξεργασία τους. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς στο  +302102419654-5 είτε με e-mail  events@toposophy.com

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

2.1. Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστοτόπου ή/και οποιασδήποτε συναλλαγής σας μέσω αυτού, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του  Ιστοτόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του επισκέπτη/ χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο επισκέπτης/ χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Περαιτέρω  για την καθ΄οιονδήποτε πρόσβαση/ χρήση του Ιστοτόπου, εσείς :

α. είστε αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή, κινητό), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Είστε επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός σας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

β. Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Ιστοτόπου και του  και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οφείλετε δε να συμμορφώνεσθε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία .

γ. αναλαμβάνετε να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες ενέργειες κατά την χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. κρατήσεις). Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχετε προβεί σε τέτοιες ενέργειες (π χ υποβάλατε μέσω του Stay In Παρόχου μια τέτοια κράτηση)  έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια  προκειμένου να άρουμε την ενέργεια ( π.χ. να ακυρώσουμε ή να ενημερώσουμε τον  Stay In Πάροχο να ακυρώσει την κράτηση).

δ. ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στον Ιστότοπο και στους Stay In Παρόχους, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

ε. δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης, διάθεσης απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, κρατήσεων, Εισιτηρίων, προϊόντων ή Υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

στ.απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό, ανήθικο,  χυδαίο,  άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

ζ.Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Stay In Παρόχων, των συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ καταναλωτών του παρόντος Ιστοτόπου.

η. σας απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Ιστοτόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στον Ιστότοπο  με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στον Ιστότοπο από τους χρήστες του, (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Ιστοτόπου.

θ.απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Ιστοτόπου, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου της. Δεν πρέπει με κανένας τρόπο και μέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις στο ή μέσω του Ιστοτόπου να προσβάλλουν δικαιώματα της Εταιρείας, των άλλων χρηστών ή/και τρίτων. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απαγόρευση αποστολής spam ή άλλου υλικού επηζήμιου για τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα των άλλων χρηστών ή/και τρίτων.

ι. Δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία που σας επιτρέπει τη δέσμευσή σας από τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών και την δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.  

ια. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, οφείλετε να αποζημιώσετε εξ αυτού του λόγου την Εταιρεία.

2.2. Η Εταιρεία χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του Ιστοτόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση. Οράτε και όρο 4 της παρούσας . 

2.3  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική Cookies εδώ .H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Ιστότοπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό και απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Ιστότοπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλότητα και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία μας να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της. 

2.4  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS)

Ο Ιστότοπος, μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links, hyperlinks, banners),προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και δεν ευθύνεται για την  νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το stay-in-athens.gr ενδέχεται να παραπέμπει μέσω links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

2.5 SOCIAL MEDIA

Οι επισκέπτες/χρήστες δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μας μέσω των ιστοσελίδων που η Εταιρεία έχει ή δύναται να δημιουργήσει στο Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube  αναφορικά με την Εκδήλωση (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της σχετικά με την Εκδήλωση. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών της στα Social Media για την Εκδήλωση, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.

  1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

3.1. Μέσω τoυ Ιστοτόπου, η Εταιρεία και οι συνεργάτες Stay In Πάροχοι (π.χ. Ξενοδοχεία) προβάλλουν τα εισιτήρια της Εκδήλωσης, διαφόρων τύπων,  (‘’Εισιτήρια’’) μέσω των οποίων παρέχονται οι Υπηρεσίες της Εκδήλωσης ( διαμονή, Εμπειρίες ), τα οποία πωλούνται μέσω του Stay In Παρόχου - Πλατφόρμας Πωλήσεων (ενδ. eventora.com). Κατά την έκδοση κάθε Εισιτηρίου συνάπτετε συμβατική σχέση (νομικά δεσμευτική) είτε με την Εταιρεία (στην περίπτωση που το διαθέτει αυτή) είτε με τον συνεργάτη  Stay In Πάροχο (στην περίπτωση που το διαθέτει αυτός), με τους οποίους κάνετε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας (ό,τι ισχύει) μέσω της πλατφόρμας πώλησης.  Σε περίπτωση που αγοράζετε Εισιτήριο από Stay In Πάροχο (ενδ. Ξενοδοχεία), ο Ιστότοπος λειτουργεί αποκλειστικά προσφέροντας υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης των εν λόγω εισιτηρίων. Η Εταιρεία  δεν (μετα)πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε (ταξιδιωτικό) προϊόν ή υπηρεσία. Κάθε Stay In Πάροχος που διαθέτει τα Εισιτήρια μέσω του Ιστοτόπου παραμένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στoν Ιστότοπο μας και στην συνεργαζόμενη πλατφόρμα πωλήσεων (eventora.com). Οι κάτωθι Όροι Αγοράς Εισιτηρίων είναι συμπληρωματικοί των Γενικών Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου :

1. Με την αγορά ενός Εισιτηρίου της Εκδήλωσης ( ακόμα και μέσα από την α πλατφόρμα πώλησης)- οποιουδήποτε τύπου-  συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

2.Ένα έγκυρο Εισιτήριο οποιουδήποτε τύπου δίνει το δικαίωμα παροχής των αναφερόμενων Υπηρεσιών ( ενδ. Διαμονής σε Ξενοδοχείο ή εισόδου/συμμετοχής σε Εμπειρία) στον κάτοχο του στη σχετική ημερομηνία και στις σχετικές ώρες όπως αναφέρονται στο Εισιτήριο εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου στον οποίον παρέχονται οι Υπηρεσίες (ενδ. τους όρους λειτουργίας ενός Ξενοδοχείου) ή/και τους κανόνες διεξαγωγής της Εμπειρίας, ειδικά των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζονται στους χώρους στους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες λόγω COVID-19. Προτείνεται δε πριν την αγορά ενός Εισιτηρίου, να ενημερώνεστε για τους όρους λειτουργίας των Ξενοδοχείων και των λοιπών χώρων που θα λάβουν χώρα οι Εμπειρίες. Η παροχή στον κάτοχο της συγκεκριμένης Υπηρεσίας της  Εκδήλωσης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και των όρων λειτουργίας των Ξενοδοχείων και των υποδομών όπου προσφέρονται οι Υπηρεσίες. Με εξαίρεση τα διαλαμβανόμενα στον όρο 9, το Εισιτήριο δεν μεταπωλείται, ανταλλάσσεται, αλλάζει, ή μεταφέρεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το Εισιτήριο καθίσταται άκυρο από την Εταιρεία χωρίς επιστροφή του αντιτίμου στον κάτοχό του. Το Εισιτήριο, με οιονδήποτε τρόπο κι αν αγοράζεται, δύναται να ακυρωθεί από τον κάτοχό του έως και 24 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης στο Ξενοδοχείο ή πριν την ημερομηνίατης παροχής της Εμπειρίας, δικαιούμενου του κατόχου του για επιστροφή του αντιτίμου του. Για παράδειγμα εαν η ημερομηνία άφιξης ή παροχής της Εμπειρίας είναι η 30.07.2021 τότε ο κάτοχος μπορεί να ακυρώσει έως τις 00:00 π.μ. της 29.07.2021 ώρα Ελλάδος. Εαν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το Εισιτήριο δεν ακυρώνεται, εξαργυρώνεται και δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε αντίτιμο στον κάτοχό του, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του υπό 10 όρου. Απαγορεύεται η εμπορία Εισιτηρίων. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση της Εταιρείας, μπορεί να ακυρωθούν από την Εταιρεία.

3.Η Εταιρεία και οι τρίτοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της (ενδ. Stay In Πάροχοι) ενδέχεται για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των Υπηρεσιών να απαιτήσουν την παροχή από τον κάτοχο του Εισιτηρίου  οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου για όλους τους τύπους Εισιτηρίων (ενδεικτικά αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας).Η μη επίδειξη των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπούν οι Υπηρεσίες του Εισιτηρίου. Εάν μοιάζετε κάτω από 18 ετών, μπορεί να σας ζητηθεί αποδεικτικό στοιχείο  νόμιμης ηλικίας  στα πλαίσια  παροχής των Υπηρεσιών.

4.Αγοράζοντας Εισιτήριο για ένα παιδί, δηλαδή για άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών κατά τη στιγμή της Εκδήλωσης επιβεβαιώνετε ότι είστε ή ο γονέας, ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ο διορισμένος κηδεμόνας του παιδιού για το οποίο αγοράζετε το Εισιτήριο.Όλοι οι αναφερόμενοι στο παρόν όροι για τα Εισιτήρια αφορούν και δεσμεύουν και τους κατόχους των  Εισιτηρίων για παιδιά.

5.Η Εταιρεία και τα συνεργαζόμενα με αυτήν τρίτα πρόσωπα (ενδ. Stay In Πάροχοι) διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή των Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε κάτοχο Εισιτηρίου για αιτιολογημένο λόγο. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν τα προσωπικά του αντικείμενα από την Εταιρεία ή τον Stay In Πάροχο ή  τους προστηθέντες αυτών και τα συνεργαζόμενα με αυτούς τρίτα πρόσωπα με σκοπό την εγγύηση την ασφάλειας των επισκεπτών και της Εκδήλωσης. Η Εταιρεία ή οι Stay In Πάροχοι, είτε οι προστηθέντες αυτών είτε τα συνεργαζόμενα με αυτούς τρίτα πρόσωπα, δικαιούνται είτε να απαγορεύσουν την είσοδο είτε να απομακρύνουν από την Εκδήλωση είτε να διακόψουν την Υπηρεσία του Εισιτηρίου σε οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ή εύφλεκτων υλικών, ή επικίνδυνων αντικειμένων ή που δεν τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα του χώρου, ή που νοσεί ή αποδεδειγμένα είναι φορέας του COVID-19 ή που, κατά την εύλογη γνώμη τους, λόγω της ακατάλληλης συμπεριφοράς του δεν μπορεί να παραμείνει περαιτέρω στην Εκδήλωση, ακόμα κι αν αυτός είναι κάτοχος Εισιτηρίου.

6.Είναι ευθύνη του κατόχου Εισιτηρίου να ελέγχει τα Εισιτήριά του/της και τις ώρες ημέρες της παροχής των Υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία ή/και οι Stay In Πάροχοι  δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή κλοπή Εισιτηρίων. Η Εταιρεία ή/και οι Stay In Πάροχοι δεν υποχρεούνται στην αντικατάσταση κλεμμένων ή χαμένων Εισιτηρίων.

7.Τα Εισιτήρια δεν θα χρησιμοποιούνται ως βραβεία σε διαγωνισμούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας .

8.Όλα τα δικαιώματα ήχου και κινητής ή σταθερής εικόνας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Διαδικτύου ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και οποιοδήποτε υλικό έχει βιντεοσκοπηθεί ή καταγραφεί στην Εκδήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση των επισκεπτών. Κατά την συμμετοχή τους στην Εκδήλωση και την παροχή των Υπηρεσιών, οι κάτοχοι Εισιτηρίων συμφωνούν να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να καταγραφούν ως επισκέπτες που παρευρίσκονται στην Εκδήλωση και να συμπεριληφθεί η εικόνα ή η φωνή τους σε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τέτοιου είδους βιντεοσκοπήσεις, μαγνητοσκοπήσεις, φωτογραφίες και/ή καταγραφές ήχου (και επεξεργασμένων) με το περιεχόμενο από τα ως άνω μέσα καταγραφής να δύναται επικοινωνείται και/ή να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης διεθνώς επ’ αόριστον χωρίς οι κάτοχοι Εισιτηρίων να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση από την εταιρεία που εκτελεί την βιντεοσκοπηση/μαγνητοσκόπηση με την έγκριση της Εταιρείας ή από την Εταιρεία και τους συνεργάτης της και χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης του κατόχου Εισιτηρίου ή δικαίωμα λήψης αμοιβής ή άλλης τυχόν αποζημίωσης.  Ρητά δε δηλώνετε με το παρόν ότι συμφωνείτε, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν την προσωπικότητα και λοιπά δικαιώματά σας και σε κάθε περίπτωση παραιτείστε από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση, ενώ παρέχετε στην Εταιρεία ( ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας) και στους συνεργάτες της (Stay In Παρόχους) (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) την συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους τους συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και γενικά επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας που γνωστοποιήσατε με τη συμμετοχή σας στην Εκδηλωση κατα τη βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση σας, τη διαφημιστική προβολή αυτών καθώς και την προβολή τους στα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα. Για περισσότερα, δείτε και την Πολιτική Απορρήτου  .   

9. Τα Εισιτήρια πωλούνται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Eταιρείας να τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες της Εκδήλωσης λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας ή για οργανωτικούς λόγους που το επιβάλλουν, χωρίς να υποχρεούται να επιστρέψει χρήματα ή να ανταλλάξει Εισιτήρια. Είναι ευθύνη του κατόχου του Εισιτηρίου να επιβεβαιώσει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο οποιασδήποτε νέας διεξαγωγής της Εκδήλωσης.  Σε περίπτωση αναβολής (εν μέρει, δηλαδή κάποιου event ή τριημέρου ή υπηρεσίας ή ολικά) της Εκδήλωσης, λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας ή για οργανωτικούς λόγους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία την ώρα, το χώρο διεξαγωγής και το πρόγραμμα της Εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα Εισιτήρια ισχύουν ως έχουν για τις νέες ημερομηνίες και δεν εξαργυρώνονται, ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται, ενώ ο κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ένεκα της ως άνω αλλαγής. Σε περίπτωση αναβολής, τα Εισιτήρια δύνανται να ακυρωθούν, με επιστροφή του αντιτίμου, από τους κατόχους τους εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία της δωρεάν ακύρωσης της παρούσας παραγράφου 3.1.2. (δηλαδή 24 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης/παροχής Εμπειρίας) άλλως εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία,ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται σε αυτούς από τους εκδότες - παρόχους . 

10.Τα Εισιτήρια που αφορούν συγκεκριμένη υπηρεσία δύνανται να εξαργυρωθούν από τον εκδότη -εισπράξαντα το τίμημά τους στον κάτοχό του, αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις : 

  1.  ακύρωσης εκ μέρους του κατόχου 24 ώρες πριν την ημερομηνία άφιξης (εάν αφορά στην Διαμονή) ή την ημερομηνία παροχής της εμπειρίας ( εάν αφορά στην εμπειρία), 
  2.  ακύρωσης ή/και διακοπής ή/και οριστικής ματαίωσης της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Εκδήλωσης προ της έναρξής της για λόγους που οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά του παρόχου της υπηρεσίας ή του διοργανωτή του event του Εισιτηρίου, 
  3. απόφασης οριστικής ακύρωσης της Εκδήλωσης ή της παροχής της Υπηρεσίας της Εκδήλωσης που αφορά στο Εισιτήριο εκ μέρους της Διοργάνωσης  εξαιρουμένης της περίπτωσης αυτή (η ακύρωση) να οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Για την εξαργύρωση λόγω των ανωτέρω λόγων,ο κάτοχός τους υποχρεούται όπως υποβάλλει αίτημα για εξαργύρωση στον εκδότη- εισπράξαντα το τίμημα  του εισιτηρίου  ι) έως 24 ώρες πριν την Υπηρεσία σύμφωνα με την περίπτωση 10α. ή/και ιι) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ακύρωσης ή της ματαίωσης της παροχής της υπηρεσίας ή του event ή εν συνόλω της  Εκδήλωσης.Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω,  ο κάτοχος του εν λόγω Εισιτηρίου δικαιούται πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του Εισιτηρίου από τον εκδότη- εισπράξαντα το τίμημά  του εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης επιστροφής , χωρίς η Εταιρεία ή ο εκάστοτε εκδότης του Εισιτηρίου να υποχρεούται να αποζημιώσει τον κάτοχο του Εισιτηρίου για κάποια άλλη ζημία που τυχόν υποστεί ο κάτοχος του Εισιτηρίου.

11.Σε περίπτωση ακύρωσης ή/και διακοπής ή/και ματαίωσης οποιασδήποτε παροχής υπηρεσίας Εισιτηρίου ή event της Εκδήλωσης  λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό τους ή ανωτέρας βίας  και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 10α της παρούσας, τα Εισιτήρια που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρεσία ή/και το event δεν εξαργυρώνονται και ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται, ενώ ο κάτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ένεκα της ως άνω ακύρωσης. Ομοίως ουδέν αντίτιμο επιστρέφεται στον κάτοχο του Εισιτηρίου, εάν δεν παρασχεθεί ή διακοπή η παροχή της Υπηρεσίας λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς του κατόχου του.

12.Ρητά διευκρινίζεται ότι αποδεχόμενοι τους όρους του παρόντος  συνομολογείτε,  ως γεγονός ανωτέρας βίας ότι νοείται η νομική έννοια και ερμηνεία του όρου καθώς και τα κάτωθι γεγονότα:  πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τυφώνας, ανεμοστρόβιλος, ακραία καιρικά φαινόμενα, επιδημία, πανδημία, ατύχημα, έκρηξη, απώλεια λόγω ατυχήματος, απεργία, ανταπεργία, ταραχές, εμφύλιες αναταραχές, πράξεις και γεγονότα που συνιστούν δημόσιο κίνδυνο, εκλογές, εμπορικός αποκλεισμός, ουσιαστική διαταραχή αεροπορικών ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου της Εκδήλωσης, καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του χώρου της Εκδήλωσης, άρση των διοικητικών αδειών του χώρου της Εκδήλωσης, θεομηνία ή άλλο γεγονός που θα απαιτούσε την ακύρωση ή αναβολή της Εκδήλωσης εν όλω ή εν μέρει, τη θέσπιση οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος από οποιαδήποτε νομίμως συσταθείσα αρχή ή την έκδοση οποιασδήποτε εκτελεστικής ή δικαστικής εντολής, τρομοκρατική ενέργεια ή απειλή, πόλεμο ή ένοπλη σύγκρουση (ανεξαρτήτως αν υπήρξε επίσημη δήλωση ως προς την ύπαρξη μιας κατάστασης ή πολέμου), εισβολή, κατοχή ή στρατιωτική επέμβαση. 

13.Η Εταιρεία ή οι Stay In Πάροχοι, οι προστηθέντες αυτών ή/και τα τρίτα συνεργαζόμενα με αυτούς πρόσωπα δεν ευθύνονται για διαπληκτισμούς μεταξύ κατόχων Εισιτηρίων, για τραυματισμό κατόχου Εισιτηρίου     , για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των κατόχων Εισιτηρίων που έλαβε χώρα κατά την παροχή των υπηρεσιών του Εισιτηρίου ή κατά το event ή εντός οιουδήποτε χώρου λαμβάνει χώρα κάθε γεγονός της Εκδήλωσης.

14. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου, συμφωνείτε ότι κατά την παροχή της υπηρεσίας που αφορά στο Εισιτήριο (π.χ. διαμονή ή εμπειρία), ο κάτοχος του Εισιτηρίου δέχεται και συμμορφώνεται με οποιονδήποτε κανονισμό ή και όρους και προϋποθέσεις που ισχύει είτε στον χώρο του event είτε στο Ξενοδοχείο του Stay In Παρόχου ή είτε κατά την παροχή της υπηρεσίας είτε από την Εταιρεία, είτε από τον Stay In Πάροχο είτε από τον ιδιοκτήτη του οποιοδήποτε χώρου καθώς και με  τον κανονισμό λειτουργίας της Εκδήλωσης ή του Ξενοδοχείου καθώς και με άλλους κανονισμούς που προβλέπονται σχετικά με το Εισιτήριο. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων είτε της Εταιρείας είτε των Stay In Παρόχων καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς προσώπων.

3.2. Οι τιμές για διαμονή ή για συμμετοχή σε Εμπειρίες  ή και Υπηρεσίες  στον Ιστότοπο όπως αυτές παρέχονται από τους Stay In Παρόχους - Ξενοδοχεία είναι εκπτωτικές  επί της κανονικής τιμής που προσφέρεται από τα Ξενοδοχεία και διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της κάρτας πληρωμής, αναφέρονται σε ορισμένους τύπους δωματίων/καταλυμάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και για συγκεκριμένα πακέτα προσφορών υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και γι’ αυτό τα Εισιτήρια που διατίθενται συνοδεύονται από τους παρόντες  ειδικούς όρους περί ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων εκ μέρους του κατόχου του Εισιτηρίου. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές για το Εισιτήριό σας περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ/φόρο πώλησης  (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων) εξαιρουμένου σε περίπτωση που αφορά σε Εισιτήριο Διαμονής του φόρου διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο και κατηγορία Ξενοδοχείου - ο οποίος θα καταβάλλεται επιπρόσθετα από εσάς απευθείας στο Ξενοδοχείο κατα το check out -.Oι  προσφερόμενες τιμές στον Ιστότοπο που αφορούν σε διαμονή είναι δυναμικές και κυμαινόμενες αφού προκύπτουν  από τις τρέχουσες ισχύουσες κάθε φορά τιμές των ξενοδοχείων . Οι τιμές των Εισιτηρίων είναι ανά άτομο ή γκρουπ - εαν διατίθενται- και υπόκεινται στην εγκυρότητα ή την ημερομηνία όπως αναφέρεται στο Εισιτήριο, εφόσον ισχύει. Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση οιουδήποτε τύπου Εισιτηρίου, δεν χρεώνεστε οιαδήποτε επιπλέον έξοδα από τον Ιστότοπο ή την Πλατφόρμα πωλήσεων στην τιμή . 

3.3. Η πληρωμή και έκδοση των Εισιτηρίων γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης πλατφόρμας πωλήσεων της Εκδήλωσης - Stay In Παρόχου (ενδ. eventora.com) αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Στην ιστοσελίδα του Stay In Παρόχου - πλατφόρμας πωλήσεων γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa®, MasterCard®, Diners Club® και American Express® ενώ για τους κατόχους κάρτας MasterCard® ισχύουν μεγαλύτερες και ειδικές προνομιακές τιμές και εκπτώσεις καθώς και ειδικά πακέτα Υπηρεσιών.  Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας λαμβάνει χώρα στην πλατφόρμα πωλήσεων με την αγορά των Εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου.  Η συνεργαζόμενη πλατφόρμα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών στην Πλατφόρμα πωλήσεων  . Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε και τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου της Πλατφόρμας πωλήσεων - Stay In Παρόχου. Η Εταιρεία  δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται, για λόγους ασφαλείας, τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε στην Πλατφόρμα πωλήσεων. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων κάρτας στην Πλατφόρμα πωλήσεων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της κάρτας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης καρτών. Η παροχή στοιχείων κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίτιμο των Εισιτηρίων.Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε η παραγγελία των Εισιτηρίων ακυρώνεται αυτομάτως. Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης Εισιτηρίων μέσω σελίδας επιβεβαίωσης του Stay In Παρόχου -Πλατφόρμας πωλήσεων, μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς στο +302102419654-5 είτε με e-mail στο events@toposophy.com. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία του χρήστη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησής του.

3.4. Συμφωνείτε με το παρόν, ότι για τις κάθε είδους αγορές εισιτηρίων που πραγματοποιείτε λαμβάνετε υπόψη τα δεδομένα του COVID-19  και τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, ενώ συνομολογείτε ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και την σχετική νομολογία, μετά την κήρυξη της επιδημίας COVID-19 ως πανδημίας από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (11 Μαρτίου 2020), οι επιπτώσεις της πανδημίας στα ταξίδια δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν απρόβλεπτες ή απροσδόκητες από τους καταναλωτές.Η Διοργάνωση έχει όμως το δικαίωμα να ακυρώσει ή τροποποιήσει αζημίως, μερικά ή ολικά την Εκδήλωση σε περίπτωση αλλαγών που οφείλονται στον  COVID-19 ενώ αυτός ο λόγος ακύρωσης δεν εμπίπτει στην περίπτωση Α.10. 

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ- ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

4.1. Η Εταιρεία μας ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων ο Ιστότοπός μας  τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο  η Εταιρεία ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω αλλά και για τις προσφερόμενες Υπηρεσίες και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

4.2. Επιπλέον η Εταιρεία μας ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε, (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και (γ) για την αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα και επάρκεια των προσφερόμενων μέσων του Ιστοτόπου Υπηρεσιών των Stay In Παρόχων   .

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι ο Ιστότοπος δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Η Εταιρεία και ο Ιστότοπος δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ο Ιστότοπος και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, ο Ιστότοπος και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των on line υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος Ιστοτόπου υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του Ιστοτόπου, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις του Ιστοτόπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών και των  Stay In Παρόχων  για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις  των  Stay In Παρόχων ( ενδ. Ξενοδοχεία- Πλατφόρμα Πωλήσεων)  και των Υπηρεσιών που διαθέτουν μέσω του Ιστοτόπου, (ε) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και Stay In  Παρόχους  που διαφημίζουν ή διαφημίζονται ή προβάλλουν τις Υπηρεσίες τους στον Ιστότοπο και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα ή Υπηρεσιών  τρίτων.

Η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο χρήστη οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το χρήστη οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το χρήστη ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του χρήστη. Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών. 

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της, τις οποίες υποστήκατε ως χρήστης, πληρώσατε ή προκαλέσατε λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας,συνολικού ύψους που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος των Υπηρεσιών που καταβάλατε στην Εταιρεία μας . Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας, των υπαλλήλων μας , διευθυντών, αντιπροσώπων, θυγατρικών εταιρειών, των διανομέων, των affiliate συνεργατών, των δικαιοδόχων, των εκπροσώπων ή άλλων που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του, για  (ι) άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου, (ii) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (iii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Stay In Παρόχων (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα μας, (iv) Yπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τους Stay in  Παρόχους ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες, (v) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζημιές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του Iστοτόπου μας, ή (vi) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του καταλύματος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στον  Stay In Πάροχο ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των εκπροσώπων, αντιπροσώπων ή των συνεργαζόμενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται στον ή μέσω του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για (και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη), τη χρήση, την εγκυρότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα και την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις Υπηρεσίες των Stay In Παρόχων (Διαμονή, Εμπειρίες κλπ)  και δεν παρέχει καμία δέσμευση, εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας, τίτλου, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο εκάστοτε Stay In Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη αναφορικά με τις Υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνετε (περιλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων και δεσμεύσεων από την πλευρά του). Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Stay In Πάροχος είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την είσπραξη, παρακράτηση, υποβολή και πληρωμή των ισχυόντων φόρων που αναλογούν στο συνολικό ποσό της τιμής (των Υπηρεσιών του ) προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την υποβολή, είσπραξη, παρακράτηση ή πληρωμή των σχετικών φόρων που αναλογούν στην τιμή (των Υπηρεσιών του Stay In Παρόχου) προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 

Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστημά μας και στα social media του Ιστοτόπου (για παράδειγμα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών/εικόνων και ότι συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζετε  στα  social media του Ιστοτόπου κατά τη διακριτική ευχέρεια της.. Παραχωρείτε στην  Εταιρεία ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των φωτογραφιών/εικόνων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες/εικόνες, το άτομο που ανεβάζει τη(τις) φωτογραφία(-ες) αναλαμβάνει πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιδιοκτητών καταλυμάτων) λόγω δημοσίευσης και χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών/εικόνων. 

4.3 Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία μας και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων χρήσης του Iστοτόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών, (β) μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους, (γ) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους σας, (δ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

  1.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.Η Εταιρεία . διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)) του Ιστοτόπου μέσω της οποίας διατίθεται οι Υπηρεσίες . Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν σας χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή μας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία μας και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, αλλά και τα  τα παρεχόμενα σε αυτό προϊόντα/ υπηρεσίες ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα μαζί μας καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ( όπως των Stay In Παρόχων ή χορηγών) , είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας  μας ή/και των άνω τρίτων μερών  αντίστοιχα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους  στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

Με του παρόντες Όρους παρέχουμε σε εσάς περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικα του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια μας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων μας, των προϊόντων, της εμπορικής μας πολιτικής (εκπτώσεις- κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε linking & Framing του Ιστοτόπου χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας μας χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Εταιρείας  μας.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσεις δεδομένων).

 

6.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1.Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Συμφωνίας δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Συμφωνία ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της Συμφωνίας ή των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας. Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον. Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε από τη Συμφωνία δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως,

6.2.Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες Όρους ή διατάξεις της Συμφωνίας είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

6.3.Οι παρόντες Όροι αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. 

6.4. Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της Συμφωνίας, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, θα καταβάλλεται προσπάθεια για φιλική επίλυση, και σε κάθε περίπτωση θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση, αν σαν χρήστης θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να απευθύνετε τα παράπονά σας σε εμάς στέλνοντας email στη διεύθυνση: events@toposophy.com με στόχο μια εξωδικαστική διευθέτηση.